Leadership development

Als professional ben je opgeleid in een bepaald vakgebied. In de uitbouw van jouw loopbaan krijg je verantwoordelijkheden naar het begeleiden van medewerkers in een team. Leiding geven vereist bijkomende vaardigheden.

Welke rollen neem je op als leider? Een goede leider kent zichzelf en zijn of haar zwaktes en creëert vertrouwen door zelfkennis en authentiek leiderschap. Tijdens de coaching houden we je de spiegel voor en ontdekken we samen waar je voor staat als leider.

Als leider ben je voortdurend in interactie met jouw teamleden. Soms verloopt de communicatie moeizaam of zijn er bepaalde ingesleten gedragspatronen. Tijdens de coaching staan we stil bij hoe je gedrag consequenties heeft voor elk afzonderlijk teamlid en hoe je dit kunt sturen. 

Je leert onder andere:​​

  • Concrete doelstellingen formuleren voor jouw team of afdeling.

  • Een werksfeer creëren waarin vertrouwen, motivatie en kwaliteit centraal staan.

  • Goed communiceren en de juiste vragen stellen.

  • Op een productieve manier vergaderingen leiden.

  • Met succes taken delegeren.

  • Inzicht krijgen in de non-verbale communicatie van jouw team.

  • Negatieve houdingen ombuigen.

  • De juiste mensen werven en een goed team vormen.

  • Zinvolle functioneringsgesprekken voeren en opbouwende kritiek geven.

Ervaringen

'Braingain was extremely helpful in making things clear in my head, in setting up priorities and in expanding the possibilities of my business. They helped me in defining my business plan, my possible clients and even afterwards put me in contact with relevant people for my business.'

Idoya Lahortiga, co-founder of Sommesault18:24

Contact us

Vossemberg 34

3080 Tervuren - België
+32 (0) 486 83 77 07 info@braingain.be